Loading...

Tao Of Jeet Kune Do


 
 


"Tao of Jeet Kune Do"

 W 1970 roku Bruce doznał dotkliwego urazu pleców. Jego lekarze nakazali mu przerwanie praktykowania sztuk walki i miał ostatecznie pozostać w łóżku dla wyleczenia kontuzji czwartego nerwu krzyżowego. To był okres największej próby i najbardziej łamiący ducha czas w życiu Bruce'a. Pozostał w łóżku, ale nie mógł powstrzymać umysłu od pracy - czego rezultatem jest ta książka. Podczas trwającego całe życie poszukiwania wiedzy o sobie i osobistym wyrazie, Bruce stale studiował, analizował i modyfikował całą dostępną na ten temat informację. Jego głównym źródłem była prywatna biblioteka składająca się z ponad 2000 pozycji zajmujących się wszystkimi formami rozwoju fizycznego, sztuk walki, techniki walki, obrony i związanych z tym zagadnień.

Większość zapisu została sporządzona w tym czasie, ale wiele rozrzuconych notatek powstałe wcześniej oraz później. Bruce zdecydował się zakończyć tę książkę w 1971 roku, ale praca w filmie nie pozwalała mu na to. Wahał się również co do zasadności publikowania swojej pracy, ponieważ obawiał się, że mogłaby być wykorzystana do niewłaściwych celów. Nie chciał by była to książka "zrób-to-tak", ani "kung-fu w 10 prostych lekcjach". Chciał, by był to zapis sposobu myślenia jednego człowieka oraz przewodnik, a nie zestaw instrukcji. "Tao of Jeet Kune Do" nie posiada prawdziwego zakończenia. Zamiast tego służy jako rozpoczęcie. Pozostały niezakończone pytania, niektóre elementarne, niektóre złożone pozostały bez odpowiedzi, by uczeń sam siebie zapytywał. Jeśli wzniecą iskrę, jeśli dadzą początek idei, to osiągną swój cel.

Tytuł oryginału: Tao of Jeet Kune Do
Wydawnictwo: Ohara Publications (1975)
Edycja w Polsce: Budo-Sport (1994)
Książka zawiera 216 stron.

Polska, Szczecin